Persondatapolitik

Dato: august 2023

Primære ændringer: Vi har tydeliggjort, hvilke typer oplysninger vi bruger til de formål, hvor vi behandler personoplysninger.

Gæster – når du har foretaget en booking, rettet en forespørgsel til os eller besøgt vores hjemmeside

1. Om denne privatlivspolitik, og hvem vi er

Denne privatlivserklæring indeholder information om, hvordan Awaze-gruppen, som du kan finde yderligere oplysninger om på adressen https://www.awaze.com/, behandler dine personoplysninger, når du foretager en booking, retter en forespørgsel om booking til os, besøger vores hjemmeside, kontakter os eller bruger vores tjenesteydelser, herunder vores wi-fi. Den dataansvarlige er:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd, når du foretager en booking eller retter en forespørgsel om booking af et feriehus i Storbritannien, besøger vores britiske hjemmesider eller bruger vores britiske tjenesteydelser. Du kan kontakte Awaze Vacation Rentals Ltd vedrørende spørgsmål om databeskyttelse på e-mailadressen datachanges@awaze.co.uk
 • Awaze A/S, når du foretager en booking eller retter en forespørgsel om booking af et feriehus i Europa (undtagen Storbritannien), besøger vores europæiske hjemmesider (undtagen Storbritannien) eller bruger vores europæiske tjenesteydelser (undtagen Storbritannien). Du kan kontakte Awaze A/S  ved spørgsmål om databeskyttelse på e-mailadressen datainformation@awaze.com

Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik og foretager opdateringer på vores hjemmeside. Vi tager kontakt til dig, når der indføres væsentlige ændringer.

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

Vi behandler udelukkende personoplysninger om dig, når vi har brug for det. Dette kan omfatte følgende oplysninger om dig:

 • Personlige oplysninger, f.eks. dit navn, kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse og officiel adresse), kunde-ID samt dit brugernavn og din adgangskode.
 • Betalingsoplysninger, f.eks. betalinger, som foretages til og fra dig, dele af dine betalingskortoplysninger eller dit IBAN-nummer.
 • Bookingoplysninger, f.eks. feriehuse og tjenesteydelser, som bookes gennem os, samt bookingreferencer og rejsedatoer.
 • Identifikationsoplysninger, f.eks. pasoplysninger eller identifikationsnummer, hvor dette er påkrævet af hensyn til din booking, eksempelvis hvis du har booket et feriehus et sted, hvor vi er forpligtet til at indsamle disse oplysninger i henhold til lokal turismelovgivning.
 • Kontakthistorik, f.eks. e-mails, breve, chatkommunikation, optagelser af telefonopkald og beskeder til og fra dig på sociale medier.
 • Brugsoplysninger, f.eks. IP-adresse, enhedstype, hvordan du bruger eller interagerer med vores hjemmeside, e-mails, indhold eller annoncer (f.eks. besøgte sider, links, der klikkes på, og viste feriehuse). Der henvises til vores cookiepolitik (du finder et link nederst på denne side), som indeholder mere information om dette.

Vi indsamler normalt ikke personoplysninger inden for særlige kategorier, men kan dog gøre dette, når det er nødvendigt, for at vi kan yde vores service til dig, f.eks. når du giver os sundhedsoplysninger, herunder om nedsat bevægelsesfrihed, så vi kan sikre, at dine behov bliver opfyldt. Indsamling kan også være nødvendig af forsikringsmæssige eller retlige årsager, f.eks. hvis du kommer ud for en ulykke i et feriehus, du har booket gennem os, og der kræves medicinske oplysninger i forbindelse med erstatningskravet.

Det er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt at give visse personoplysninger, og hvis du undlader at give sådanne oplysninger, er det muligt, at vi ikke er i stand til indgå eller opfylde denne kontrakt med dig, og at vi derfor kan annullere din booking. Vi informerer dig, hvis dette er tilfældet, og har herefter ingen forpligtelser over for dig.

Normalt indhenter vi personoplysninger direkte fra dig, men det er også muligt, at vi modtager dine oplysninger fra en tredjepart. Nogle eksempler:

 • Hvis du booker gennem en af vores bookingpartnere.
 • Andre gæster i dit selskab.
 • Hvis du deltager i en konkurrence hos os, som er arrangeret af en tredjepart.

Hvis du giver oplysninger om andre personer, når du foretager en booking, omfatter denne privatlivspolitik alle de personoplysninger, du har givet om dem, og du skal gøre de pågældende opmærksomme på denne privatlivspolitik.

Vi kan bruge dine personoplysninger til ethvert af nedenstående formål, afhængigt af hvordan du interagerer med os.

Formålet med behandlingen

Personoplysninger, som bruges

Retsgrundlaget for behandlingen

At gøre det muligt for os at gennemføre din booking eller andre tilknyttede rejsearrangementer, herunder modtagelse af betaling og tilbageførsel af beløb.

Personlige oplysninger, betalingsoplysninger, identifikationsoplysninger

Kontrakt

Samtykke

At administrere din onlinekonto hos os.

Personlige oplysninger

Samtykke

Legitim interesse i at yde en god kundeservice

At føre en fortegnelse over økonomiske transaktioner med dig.

Betalingsoplysninger

Retlig forpligtelse

At bede dig anmelde vores tjenesteydelser.

Personoplysninger, bookingoplysninger

Legitim interesse i at forstå, hvordan vores forretning opfattes, og hvordan vi forbedrer vores tjenesteydelser

At sende servicemeddelelser, herunder bookingopdateringer og ændringer i vores vilkår og betingelser.

Personlige oplysninger

Kontrakt

Legitim interesse i en korrekt opdatering til vores kunder

At administrere din deltagelse i eventuelle kampagner, tilbud eller konkurrencer, som du vælger at deltage i.

Personlige oplysninger

Samtykke

At give oplysninger eller information, du har anmodet om.

Personlige oplysninger

Samtykke

At yde og forbedre vores kundeservice og support, herunder kvalitetskontrol og uddannelse.

Personoplysninger, bookingoplysninger, kontakthistorik

Legitim interesse i at forbedre vores tjenesteydelser, personaleuddannelse, registrering og problemløsning

At tilpasse vores tjenesteydelser til dig, idet vi eksempelvis, når det er tilladt, kan identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, så vi kan huske dine præferencer og tidligere handlinger, f.eks. feriehuse, du har kigget på på vores hjemmeside.

Brugsoplysninger

Samtykke

Legitim interesse i at tilbyde en optimal browseroplevelse.

At føre tilsyn med vores hjemmeside, herunder dens ydeevne og sikkerhed og, når det er tilladt, analysere adfærden hos besøgende på vores hjemmeside, så vi kan beskytte og forbedre vores hjemmeside.

Brugsoplysninger

Samtykke

Legitim interesse i at fastholde hjemmesidens integritet og sikkerhed og tilbyde en optimal browseroplevelse

At udføre markedsføringsaktiviteter. Ud over at udsende vores nyhedsbrev bruger vi også booking- og brugsoplysninger til at sende personligt tilpassede reklamer og vise disse til dig eller lignende målgrupper på hjemmesider og sociale medier. Som en del af dette videregiver vi hashed (krypterede) oplysninger til tredjepartsreklamepartnere, f.eks. Facebook og Google.

Personoplysninger, bookingoplysninger, brugsoplysninger

Samtykke

Legitim interesse i at vurdere, hvilke tjenesteydelser du eventuelt er interesseret i, og formidling af dette til dig

At videregive dine kontaktoplysninger til en tredjepart for at kunne yde akut hjælp i tilfælde af en rejsekrise eller anden uforudset rejsehændelse.

Personlige oplysninger

Legitim interesse i at beskytte vores forretning og kunder

Med henblik på analyse og produktforbedring. Dette omfatter testning, løsning af sikkerheds- eller tekniske problemer, dataanalyse, statistik, forbedring af vores hjemmeside og kommunikation samt udvikling af nye produkter og tjenesteydelser. Vi bruger anonymiserede oplysninger til dette arbejde, når det er muligt, men kan være nødt til lejlighedsvis at bruge personoplysninger. Hvis du eksempelvis oplever et teknisk problem med vores hjemmeside, kan vi være nødt til at bruge anonymiserede oplysninger om din enhed.

Alle data

Legitim interesse i at evaluere vores udbud af tjenesteydelser og forbedre vores forretning

Retlige formål. Dette omfatter håndtering af juridiske krav, sikring af overholdelse af vores bookingbetingelser og andre aftaler, overholdelse af rådgivning fra myndigheder, lovgivningsmæssige krav og retlige forpligtelser samt afsløring, forebyggelse og rapportering af kriminalitet.

Alle data

Retlig forpligtelse

Legitim interesse i at beskytte vores forretning og bistå politiet og offentlige myndigheder

 

I tilfælde, hvor der kræves særlige kategorier af personoplysninger, for at vi kan opfylde ovenstående formål, bruger vi disse oplysninger, når vi har indhentet dit udtrykkelige samtykke, eller når du har gjort oplysningerne offentligt tilgængelige eller i forbindelse med retskrav.

 

3. Videregivelse af dine oplysninger inden for Awaze-gruppen

Vi indgår i Awaze-gruppen (hvis virksomheder kan findes på adressen www.awaze.com). Vi bruger nogle gange fælles teknologi og kan således dele dine personoplysninger med andre virksomheder i Awaze-gruppen samt disses medarbejdere, leverandører og tjenesteydere. Dette har ikke betydning for formålene med, at vi bruger dine personoplysninger, og omfatter:

 • administration af din booking
 • ydelse af kundeservice
 • konstatering, forebyggelse og anmeldelse af kriminalitet
 • tilsyn med vores hjemmeside og
 • markedsføringsaktiviteter, når dette er tilladt.

Vi videregiver desuden anonymiserede oplysninger med henblik på analyse og produktforbedring. Vi henviser til vores legitime interesse i at yde en god service, forbedre vores service og beskytte vores forretning, når vi videregiver oplysninger inden for Awaze-gruppen. Virksomhederne i gruppen optræder enten som databehandler eller som fælles dataansvarlig, og vi har internt i gruppen truffet aftale om deling af oplysninger, som har til formål at sikre, at oplysningerne er sikre og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Videregivelse af dine oplysninger uden for Awaze-gruppen

For at kunne tilbyde vores tjenesteydelser og drive vores forretning kan vi videregive dine personoplysninger til:

 • ejerne af eller agenterne til det feriehus, du har booket, herunder disses tjenesteydere, f.eks. rengøringsassistenter og nøgleindehavere (oplysninger kan omfatte dit telefonnummer, e-mailadresse og officiel adresse i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre bookingen. Dette kan også omfatte identifikationsoplysninger, når det er påkrævet af retlige årsager, f.eks. i henhold til skattelovgivningen på turismeområdet),
 • tjenesteydere, som optræder som databehandlere, og som udfører tjenesteydelser inden for IT, systemadministration, webhotel og support, markedsføring, kundeservice, rengøring og vedligeholdelse samt kundeanmeldelser,
 • professionelle rådgivere, herunder bankmedarbejdere, advokater, revisorer, bogholdere og forsikringsselskaber, som stiller tjenesteydelser til rådighed for os,
 • tredjepartsreklamepartnere,
 • vores foretrukne forsikringsudbyder(e), (hvis du køber en forsikring, der tilbydes af os),
 • kredit-/kontokortvirksomheder,
 • udbydere af betalingsydelser,
 • offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder,
 • tredjepart, som vi kan have behov for at samarbejde med for at levere tjenesteydelser eller realisere rejseplaner på dine vegne, for eksempel resorts, ferieparker, administrationsselskaber og ejerforeninger,
 • tredjeparts booking- og distributionsplatforme, rejsebureauer og bookingpartnere,
 • tredjepart, til hvem vi vælger at sælge, overføre eller sammenlægge dele af vores aktiver eller forretning, samt virksomheder, som vi erhverver eller fusioneres med,
 • tredjepart, som du har givet os tilladelse til at tale med, herunder mæglere.

Tredjepart skal behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Hvis en tredjepart handler på vegne af os, tillader vi ikke, at vedkommende bruger dine oplysninger til egne formål, og vi sikrer, at vedkommende råder over hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger.

 

5. Internationale overførsler

Vi er en global virksomhed, som benytter leverandører i hele verden. Det betyder, at vi nogle gange må overføre dine personlige oplysninger til lande uden for Storbritannien og EU. Vi gør udelukkende dette i situationer, hvor vi har sikret os, at der er etableret hensigtsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med og følger databeskyttelseslovgivningen i Storbritannien og EU. Vi vil sikre, at mindst en af følgende sikkerhedsforanstaltninger er udført:

 • en beslutning om et hensigtsmæssigt beskyttelsesniveau eller
 • godkendte, kontraktmæssige foranstaltninger og ved behov supplerende foranstaltninger.

Hvis du ønsker mere information om den anvendte overførselsmekanisme, beder vi dig tage kontakt til os.

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe der er behov for det. I den forbindelse vurderer vi mængden af dine personlige oplysninger samt deres art og følsomhed, den mulige risiko for skade på baggrund af ikke-autoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, formålet med vores behandling af dine personoplysninger, retlige og regulatoriske krav samt relevante branchestandarder eller -retningslinjer. Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger, sikrer vi, at de bortskaffes eller slettes på en sikker eller anonymiseret måde, så de ikke længere kan sættes i forbindelse med dig.

 

7. Dine rettigheder

Du har under visse omstændigheder ret til at:

 • Anmode om adgang til en kopi af de personoplysninger om dig, som vi opbevarer (også kendt som "anmodning om indsigt".
 • Anmode om berigtigelse af de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Husk, at du kan opdatere dine kontaktoplysninger på Min konto.
 • Anmode om sletning af dine personoplysninger i tilfælde, hvor vi ikke kan fremlægge en god årsag til, at vi fortsat behandler dem (også kendt som “retten til at blive glemt”).
 • Gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring eller, under visse omstændigheder, brug af dem med henvisning til legitime interesser.
 • Anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hermed har du mulighed for at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du stiller spørgsmål ved rigtigheden af de oplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Anmode om dataportabilitet, hvor vi transmitterer de personlige oplysninger, du har givet os, enten direkte til dig eller til en tredjepart.
 • Tilbagetrække dit samtykke i tilfælde, hvor vi har behov for dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Du opkræves ikke et gebyr for at udøve ovenstående rettigheder, medmindre din anmodning er grundløs eller uforholdsmæssig, og i sådanne tilfælde kan vi opkræve et rimeligt gebyr eller nægte at efterkomme anmodningen. Vi kan få brug for at anmode om oplysninger fra dig, så vi kan bekræfte din identitet eller identificere de oplysninger, du henviser til.

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, beder vi dig kontakte os. Vi bestræber os på at besvare eventuelle anmodninger inden for en måned, men hvis det er tilladt, kan vi eventuelt forlænge denne frist med to måneder. Vi vil i givet fald give dig besked om det.

Du har også ret til når som helst at rette henvendelse til den relevante tilsynsmyndighed med spørgsmål om vores brug af dine personoplysninger, f.eks. Information Commissioner i Storbritannien (https://ico.org.uk) eller Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/). Vi opfordrer dig dog til i første omgang at kontakte os, så vi kan drøfte sagen sammen.