Depositum og acontobetaling af forbrugsomkostninger

Efter ønske fra feriehusejer er lejeaftalens gennemførelse i visse tilfælde betinget af betaling af en acontobetaling af forbrugsomkostninger, og i særlige tilfælde tillige et depositum. Forbrugsomkostninger og depositum opkræves ved betaling af lejen eller kontant ved nøgleudleveringen. Acontobetaling af forbrugsomkostninger tjener til sikring af energiforbrug, telefon og lignende. Depositum tjener til sikring af feriehusejerens interesser ved eventuelle skader på det lejede eller manglende eller mangelfuld slutrengøring. Såfremt depositum opkræves er størrelsen af depositum bl.a. afhængig af husets størrelse, faciliteter og udstyr, længden af lejemålet, og til hvilket formål feriehuset lejes. Såfremt lejer direkte med feriehusets ejer, i tillæg til den aftale, der er indgået med dansommer som formidler, har indgået aftale om leje af ekstraudstyr, f.eks. bådmotor kan lejer blive opkrævet særligt depositum.

Størrelsen på acontobetaling af forbrugsomkostninger og depositum fremgår af lejebeviset, kataloget og/eller internettet.

Afregning af acontobetaling af forbrugsomkostnigner og depositum sker senest 3 uger efter afrejsen fra feriehuset. Evt. skader og manglende slutrengøring, tillagt et bearbejdningsgebyr, bliver fratrukket inden tilbagebetaling af depositum. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, eller skulle forbrugsomkostningerne være større end acontoopkrævningen, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

dansommer, feriehusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe jfr. pkt. 2.2, når der er tale om leje af feriehuset i mere end 14 døgn eller når der er tale om leje af feriehuset til andet end ferieformål, berettiget til at opkræve forhøjet depositum svarende til DKK 3.500 pr. person som feriehuset lejes ud til, ligesom der kan kræves betaling for en, eller eventuelt flere slutrengøringer afhængig af lejemålets længde.