Værd at vide - Belgien

Værd at vide til din ferie i Belgien

Følgende informationer er nyttige til at planlægge og forberede din ferie i en af vores ferieboliger i Belgien.

1. Ankomst og afrejse

På lejebeviset finder du informationer om ankomsttidspunkt samt, hvornår huset skal forlades på afrejsedagen. De på lejebeviset angivne ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. Er ikke andet anført, er afrejsetidspunktet altid senest kl. 10.

Nøglen udleveres normalt kun mod forevisning af det originale lejebevis. Hvis I bliver forsinket, skal dette meddeles husejeren eller dennes repræsentant. Husejeren er under alle omstændigheder glad for at få besked om ankomsttidspunktet, selvom det er indenfor den angivne tid. Benyt talonen fra lejepapirerne. Bemærk venligst at selv om man ankommer til feriehuset før ankomsttidspunktet, vil nøglen først blive udleveret på det aftalte ankomsttidspunkt. Senere ankomst end angivet er kun muligt efter forudgående forespørgsel og accept hos ejeren. Undertiden kan senere ankomst aftales imod betaling af et gebyr til ferieboligens ejer. I hovedreglen er det feriehusets ejer, der står for nøgleudleveringen. Vi beder om forståelse for, at der ikke kan forventes særlige sprogkundskaber.

2. Feriehusets størrelse og indretning

Kvadratmeterstørrelsen, som er angivet i husbeskrivelsen, er det udvendige mål på feriehuset. Det indvendige mål kan være op til 15 % mindre. De allerfleste feriehuse er privatejede, individuelle feriehuse. Husene er derfor indrettede efter den enkeltes ejers smag og muligheder.

Husene er udstyret med dyner eller tæpper og hovedpuder til det tilladte personantal. Sengelinned (lagen, pude- og dynebetræk), duge, håndklæder, viskestykker, rengøringsmidler, toiletpapir etc. skal I selv medbringe, med mindre andet er angivet i husbeskrivelsen eller lejepapirerne.

I nogle feriehuse kan trapper eller stiger til 1. sal være stejle og uden gelænder. I nogle feriehuse er loftshøjden lavere end normalt. Når der er angivet "havemøbler" i husbeskrivelsen, så betyder det i reglen ét bord og fire havestole. Liggestole, hynder samt parasol hører normalt ikke til en ferieboligs grundindretning. Nogle huse er garanteret gode havemøbler. Se efter symbolet i husbeskrivelsen.

3. Renovering

Når der i husbeskrivelsen er angivet renoveringsår for feriehuset, betyder det ikke altid, at hele huset har gennemgået en renovering. Det kan være enkelte rum som f.eks. badeværelse eller køkkenet, der er renoveret.

4. Soveværelser/senge

Feriehussoveværelser er oftest små, og sengene ca. 70/85 x 180/190 cm. Grand lit er en dobbeltseng som er ca. 130 cm bred og egnet for 2 personer. Dobbeltsenge er ca. 140-180 cm brede. Madrasserne er ofte af skumgummi. Det kan uden at være specielt angivet i kataloget dreje sig om sovestole eller sofaer, som kan slås ud. I enkelte tilfælde ligger madrassen på gulvet i en træramme. Sovepladserne har ofte et frottelagen til beskyttelse af madrassen. Husk altid at benytte dette sammen med alm. linned. Sovepose må ikke benyttes. Benyttelse af sovepose er ikke tilladt. En hems er et åbent loftsrum med skrå vægge og madrasser på gulvet, og er ikke egnet til voksne/ældre gæster men derimod populær hos større børn og unge, og den nås via en lodret stige. Et anneks er en tilbygning eller et lille hus, som ofte er uden opvarmningsmuligheder. I nogle huse kan der være et minimum af skabsplads og ikke ét skab til hver person.

5. Bad/WC

Der må forventes en anderledes og ofte mindre tidssvarende standard i indretningen af badeværelset. Ofte vil bruseren være tilsluttet håndvasken eller ved badekarret. Der kan i feriehuset være et siddebadekar i stedet for en brusekabine. Varmtvandsforsyningen sker ofte via en varmtvandsbeholder, som indeholder ca. 50 l vand. Denne er ofte tilsluttet et automatisk strømspareprogram og må derfor aldrig slukkes. Nogle huse er tilsluttet en septiktank. Smid eller skyl derfor aldrig bleer, vat, bind og lign. ud i toilettet.

6. Huse med swimmingpool

(inden- og udendørs) samt spabad

Ved bestilling af feriehus minimum 3 dage før ankomst er indendørs- swimmingpoolen opvarmet til ca. 24-25°C grader. Benyt aldrig sæbe, shampoo eller lign. i swimmingpoolen eller spabadet. Udendørs pools er til rådighed fra ca. 15. juni til ca. 31. august, afhængig af vejrforhold.

Bemærk at udendørs swimmingpools oftest ikke har varmelegeme, men udelukkende opvarmes ved lufttemperatur.

Sparetips for feriehuse med indendørs swimmingpool:

 

 hold døre og vinduer til poolrummet lukket

 læg pooltæppet over poolen, når denne ikke benyttes

 sæt gulvvarmen på en konstant temperatur – undgå op-/nedreguleringer

 sluk ikke for affugteren, da det vil føre til en alt for høj luftfugtighed i poolrummet

 hvis der er soverum, der ikke benyttes, så hold dørene til disse rum lukket og skru varmen ned på 5°C.

 

Standvandsspa: For feriehuse med en standvandsspa gælder, at spaen fyldes op med vand inden din ankomst. Såfremt du allerede inden ankomst ved, at du ikke ønsker at benytte spaen, beder vi dig venligst inden ankomst oplyse dette til det lokale servicekontor, således at du kan spare på strømomkostningerne.

7. TV, parabol og internet

I feriehuse med tv uden parabol vil man udelukkende kunne modtage TV-programmer fra det pågældende land. I feriehuse med parabol kan det ikke forventes, at disse er rettet imod tyske kanaler. Alt efter beliggenheden kan kvaliteten variere. Evt. justeringer kan kun foretages med husejerens accept og for gæstens regning.

Vi gør opmærksom på, at selv om der i husbeskrivelsen fremgår mere end ét TV, er det ikke altid ensbetydende med, at der kan ses flere forskellige programmer på samme tid. De ekstra TV vil ofte være tilsluttet samme kanal eller beregnet til spil eller dvd. 

Internet er en ekstra ydelse, som husejeren stiller til rådighed for dig som lejer, og på grund af de udfordringer der kan være i form af mangelfuld dækning i feriehusområderne samt varierende datamængde og hastighed, kan dansommer ikke holdes ansvarlig for dårligt signal, overbelastning af antenner, kabelproblemer eller anden force majeure. Ferieboliger med internetadgang betyder kun, at der er opkoblingsmulighed. Gebyr for benyttelse betales på stedet. Har du særlige krav til internetopkoblingen under dit ophold, er vi selvfølgelig behjælpelige med at undersøge de konkrete forhold. Kontakt da venligst dansommer inden booking af ferieboligen. Har feriehuset internetadgang, gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at denne kun må anvendes af myndige lejere, og at det skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Hvis det senere viser sig, at der er begået overtrædelser, vil vi samarbejde med myndighederne.

 

8. Grunden

Feriehusgunde er ofte naturgrunde. Det anførte kvadratmeterantal er derfor ikke ensbetydende med, at hele arealet kan benyttes, men kan bestå af hede, højt græs, vildtvoksende enge etc. hvor naturen er overladt til sig selv. I nogle tilfælde har husejeren køkkenhave i forbindelse med grunden, derfor står hele grunden ikke altid til rådighed. Tilkørselsvejen til feriehuset er sjældent asfalteret og kan oftest ikke benyttes af sportsvogne eller biler med sænket karosseri. I nogle områder kan vejene være i en væsentlig dårligere stand end den herværende.

Vær opmærksom på, at grunden ved et nyopført feriehus ikke altid har nået at blive bevokset med græs, buske og lign., samt at indkørslen kan mangle det sidste grus.

Når der i kataloget er angivet, at huset er indhegnet, er det ikke ensbetydende med, at hegnet kan lukkes så husdyr frit kan løbe på grunden uden snor.

Ved rejser til Sydeuropa og Polen: Garagerne i Sydeuropa er primært egnede til små biler.

9. Afstande

Afstandsangivelsen er afstanden fra grunden i skønnet luftlinje til nærmeste kyst/bred (hav, fjord, flod eller sø) og tjener kun som orienteringshjælp. Altså ikke ubetinget nærmeste strand eller friluftsbad.

Afstandsangivelsen til indkøbsmulighed angiver afstanden til nærmeste købmand, mini-marked eller supermarked. Bemærk dog, at enkelte butikker kun har åbent i højsæsonen, og således kan afstanden i mellem- og lavsæsonen være betydeligt længere. dansommer kan ikke holdes ansvarlig for, at butikker eller restauranter lukker ned.

10. Depositum og acontobetaling af forbrugsomkostninger

Efter ønske fra feriehusejer er lejeaftalens gennemførelse i visse tilfælde betinget af betaling af en acontobetaling af forbrugsomkostninger, og i særlige tilfælde tillige et depositum. Forbrugsomkostninger og depositum opkræves ved betaling af lejen eller kontant ved nøgleudleveringen. Acontobetaling af forbrugsomkostninger tjener til sikring af energiforbrug, telefon og lignende. Depositum tjener til sikring af feriehusejerens interesser ved eventuelle skader på det lejede eller manglende eller mangelfuld slutrengøring. Såfremt depositum opkræves er størrelsen af depositum bl.a. afhængig af husets størrelse, faciliteter og udstyr, længden af lejemålet, og til hvilket formål feriehuset lejes. Såfremt lejer direkte med feriehusets ejer, i tillæg til den aftale, der er indgået med dansommer som formidler, har indgået aftale om leje af ekstraudstyr, f.eks. bådmotor kan lejer blive opkrævet særligt depositum.

Størrelsen på acontobetaling af forbrugsomkostninger og depositum fremgår af lejebeviset, kataloget og/eller internettet.

Afregning af acontobetaling af forbrugsomkostnigner og depositum sker senest 3 uger efter afrejsen fra feriehuset. Evt. skader og manglende slutrengøring, tillagt et bearbejdningsgebyr, bliver fratrukket inden tilbagebetaling af depositum. Skulle værdien af ovenstående modregning overstige depositumbeløbet, eller skulle forbrugsomkostningerne være større end acontoopkrævningen, vil det overstigende beløb blive stillet lejer i regning.

dansommer, feriehusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe jfr. pkt. 2.2, når der er tale om leje af feriehuset i mere end 14 døgn eller når der er tale om leje af feriehuset til andet end ferieformål, berettiget til at opkræve forhøjet depositum svarende til DKK 3.500 pr. person som feriehuset lejes ud til, ligesom der kan kræves betaling for en, eller eventuelt flere slutrengøringer afhængig af lejemålets længde.

I Belgien kan det forekomme, at der skal betales separat for affaldsposer.

11. Variable forbrugsomkostninger/opvarmning

De omkostninger til opvarmning, der ikke er inkl. i lejebeløbet, afregnes inden afrejse direkte med ferieboligens ejer eller dennes repræsentant. Benyttelse af opvarmningsmulighed (periode på året, tidspunkt på dagen, maks-temperatur) bliver reguleret af de til enhver tid gældende love. Generelt kan man forvente, at opvarmningsmulighed forefindes fra november til april, og at ferieboligerne således ikke kan opvarmes i årets resterende måneder. Omkostninger til opvarmning, der i husbeskrivelsen er angivet som inkl. i lejebeløbet, er ligeledes begrænset til det ovenstående tidsrum. Lejer betaler for forbrug i hele lejeperioden, også selv om lejer ikke har gjort brug af feriehuset i hele lejeperioden.

12. Rengøring

Det er en selvfølge, at feriehuset skal afleveres i rengjort stand til de næste lejere. Feriehuset forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Hvis feriehuset ikke er ordentligt rengjort, opkræves omkostningerne til ekstra rengøring efterfølgende eller modregnes i et eventuelt indbetalte depositum. Bemærk, at rengøringsmidler og pudseklude ikke hører til feriehusenes standardudstyr.

Såfremt der er obligatorisk slutrengøring, linned eller linned/håndklæder, og obligatorisk slutrengøring, linned eller linned/håndklæder ikke er inklusiv i lejeprisen, vil prisen på de obligatoriske omkostninger fremgå af husteksten, og skal tillægges lejeprisen. Selv om du har bestilt slutrengøring eller slutrengøringen er obligatorisk, skal du efterlade feriehuset ryddeligt, møbler sættes på plads, køkkenet gøres rent, opvaskemaskinen tømmes inden afrejse (der skal være vasket op, og køleskab samt komfur skal rengøres) og alt affald fra feriehuset fjernes.

Feriehusets ejer eller dennes repræsentant er, når der er tale om en ungdomsgruppe, berettiget til at stille krav om obligatorisk slutrengøring, og når der er tale om udlejning mere end 21 dage berettiget til at stille krav om obligatorisk rengøring efter 14 dage og herefter hver uge.

13. Husdyr

Nogle husejere ønsker ikke, at gæsterne medbringer husdyr i feriehuset. Dette er angivet med et symbol i husbeskrivelsen. Vi henviser bestemt til at respektere forbuddet. Såfremt dansommer konstaterer, at forbuddet overtrædes, vil lejerne blive bedt om at fjerne husdyret omgående. dansommer kan ikke garantere, at der aldrig har været et husdyr i det pågældende feriehus.

Husdyr kan kun medbringes i de feriehuse, hvor det er angivet med et hundesymbol. Ønsker du at tage et husdyr med, så oplys venligst dette ved bestillingen. Sørg for nødvendig vaccinations dokumentation (spørg hos dyrlægen).

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er tilladt at medbringe to husdyr (max. 1 husdyr i Sydeuropa, med mindre andet er anført). Ønsker du at medbringe flere husdyr end anført ovenfor, skal Novasoli først bede om husejerens accept heraf.

 

Ferie med hest:

dansommer påtager sig intet ansvar for skader på heste under transporten til og fra feriehuset, såvel som skader på husets inventar og bygninger. Vi anbefaler at der tegnes en ansvarsforsikring inden ankomst.

14. Røgfrie huse

Det er ikke tilladt at ryge i feriehusene med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke har været røget i feriehuset.

15. Kataloginformationer

Disse informationer for såvel katalog som internet danner grundlaget for dine reservationer i henhold til vores gældende lejebestemmelser.

16. Insekter/mus/allergi

Vær opmærksom på, at der også kan forefindes kilder til allergi i feriehuse, hvor husdyr ikke er tilladt. Dette kan eksempelvis være i form af husmider. I feriehuse, som ligger i fri natur, kan der forekomme insekter. Dette gælder også for sølvfisk, myrer, hvepse, væggelus, bænkebidere og mår. Spindelvæv dannes i løbet af ganske kort tid, selvom huset er grundigt rengjort. dansommer kan derfor ikke holdes ansvarlig for dette. Det kan heller ikke forhindres, at der kan forekomme tilfælde af mus. Venligst informér husejer/dennes repræsentant eller det lokale servicekontor i tilfælde af større insektforekomster, således at vi kan sørge for afhjælpning.

Allergi generelt: dansommer påtager sig intet ansvar for lejers allergiske reaktioner i de enkelte feriehuse.

 

17. Byggelarm

dansommer kan ikke kontrollere byggeriet i et område. Derfor kan der forekomme støj fra nybyggeri eller renoveringsarbejde i nærheden af feriehuset. Hav derfor altid i erindring, at selv i ferielandet må dagens samfund fungere. Endvidere må der evt. påregnes en smule støj fra flyvepladser.

 

18. Problemer/reklamationer

Skulle du mod forventning konstatere mangler ved feriehuset eller inventaret ved ankomst, beder vi dig informere husejer/dennes repræsentant inden for 72 timer efter manglen blev konstateret. Denne reklamation kan ikke ske via e-mail, men skal ske telefonisk eller ved personligt fremmøde ved ejer/dennes repræsentant. Mangler vedr. rengøring bedes meldt straks. Fører dette ikke til en tilfredsstillende løsning inden for en passende frist, bedes du informere det ansvarlige lokalkontor eller vores hotline på +45 97 97 57 57, som vil forsøge afhjælpning hurtigst muligt. En reducering af lejeprisen kan kun gøres gældende, hvis det ikke har været muligt at afhjælpe problemet.

Såfremt afhjælpning kræver en uforholdsmæssig stor indsats, kan afhjælpning forekomme i form af, at der stilles et erstatningshus til rådighed. Dette vil være efter dansommers skøn.

Lejer forpligter sig til at sikre sig navnet på den sagsbehandlende dansommer-medarbejder. Yderligere forpligter lejer sig til at bidrage med at undgå forværring af skader, mangler eller følgeskader samt medvirke til at holde et eventuelt økonomisk tab så lille som muligt for husejer og for dansommer.

I tilfælde af en reklamation må lejer indrømme dansommer en passende frist til afhjælpning eller udbedring af skaden. Førtidig afrejse uden forudgående aftale med dansommer er på lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer, at lejeforholdet ikke ophæves og/eller at miste retten til krav om erstatning. Dette skyldes, at lejer via afrejse umuliggør afhjælpning, udbedring af skaden eller en eventuel omplacering.

Såfremt en reklamation under opholdet efter din mening ikke fører til en tilfredsstillende løsning, bedes du sende dansommer en skriftlig reklamation med angivelse af bookingnummer, således at vi kan viderebehandle sagen. Denne reklamation bedes indsendt senest 14 dage efter lejeperiodens udløb til dansommer AS, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum eller på e-mail kundeservice@dansommer.dk. Novasol anerkender ikke en reklamation på det grundlag, at andre lejere eventuelt modtog et bedre feriehus end det, der er beskrevet i kataloget. En eventuel erstatning omfatter kun direkte økonomiske skader. dansommer eller husejer kan ikke gøres ansvarlige for indirekte, økonomiske skader (følgeskader) eller skader af ikke-økonomisk art (ideelle skader).

 

19. Tips og andre informationer

Læs mere om det enkelte land på www.dansommer.dk

Kurskat/turistskat

I mange områder opkræves der kurskat, som betales på stedet til husejeren. Beløbet er forskelligt fra region til region. Pas afleveres for registrering til husejer ved ankomsten.

Strøm/vandforsyning

I meget varme somre eller perioder med ringe nedbør kan der være problemer med vand- og strømforsyningen. Dette har dansommer ingen indflydelse på. I sådanne tilfælde skal I kontakte ejeren eller dennes repræsentant for at få hjælp. Det kan forekomme, at vandet pga. det øverste jordlag får en brun farve, som dog er harmløs.

Forsikring

Husk altid at medbringe bilens registreringsattest, gyldigt kørekort samt jeres sygesikringskort.

Båd/fiskeri

For at kunne få udleveret det lovpligtige fisketegn på feriestedet, skal man medbringe sit hjemlige fisketegn. Yderligere oplysninger fås på de respektive turistbureauer. Hører der en båd til huset, kan denne normalt benyttes i tidsrummet maj-september alt efter vejrforhold. Vær opmærksom på, at de påbudte redningsveste ikke hører med til udstyret. Båd benyttes på eget ansvar.

Centralvarme

Hvis der ikke er angivet opvarmningsmulighed i husbeskrivelsen, vil der ikke være nogen form for opvarmningsmulighed i feriehuset.

Står der angivet centralvarme menes, at bygningen er forsynet med egen varmeproduktion som f.eks. en varmekedel med fastbrændstof som kul eller træ.

Husk at lukke for varmen, når der luftes ud i feriehuset.

 

Legeredskaber

Ved legeredskaber forstås enten gynge, sandkasse, vippe, legehus, rutsjebane eller en kombination af disse. Benyttelse af redskaberne sker på eget ansvar.

Grill

Der findes grill i mange feriehuse. I nogle tilfælde kan denne først benyttes efter rengøring, eksempelvis hvis den ikke har været benyttet længe. Dette fritager dog ikke for forpligtelsen til at rengøre grillen før afrejse.

Sauna

Undlad venligst påhældning af vand på saunaovnen, da dette kan føre til væsentlige skader eller strømudfald.

Solarium

Solariet er som regel anbragt over en af sengene. Vi anbefaler ikke brug heraf til unge under 18 år.

 

GPS Koordinater

De i vejbeskrivelsen anførte GPS koordinater leder ikke altid helt frem til feriehuset, og der tages forbehold for fejl i GPS koordinaterne. GPS koordinaterne er til den bedst mulige placering, eksempelvis til nærmeste vej, vejkryds eller lign. Skal nøglen ikke afhentes direkte ved feriehuset, vil GPS koordinatet være rettet mod nøgleudleveringsadressen. Undersøg derfor altid inden afrejsen, om de anførte GPS koordinater svarer til beliggenheden af feriehusets adresse.

Kroatien, Slovenien, Albanien, Montenegro: GPS-koordinatet viser her feriehusets adresse.